Mobilna verzija spletne strani še ni na voljo.

Šta su kolačići? Šta je kolačić?

Kolačići su mali fajlovi koji su sladišteni u kompjuteru korisnika. Dizajnirani su tako da čuvaju skromnu količinu podataka koji su specifični za određenog klijenta i veb sajt, i može im se pristupiti ili sa veb servera ili sa kompjutera klijenta. To omogućava serveru da obezbedi stranicu prilagođenu određenom korisniku, ili sama stranica može sadržati tekst koji je svestan podataka u kolačiću i tako može prenositi podatke iz jedne posete veb sajtu (ili povezanom sajtu) u sledeću.

Da li su kolačići omogućeni u mom pretraživaču?

Da biste proverili da je Vaš pretraživač konfigurisan da dozvoli upotrebu kolačića, posetite Proveru kolačića. Ova stranica će pokušati da napravi kolačić i dobićete izveštaj da li je u tome uspela ili ne.

Za informacije o tome kako omogućiti ili onemogućiti upotrebu kolačića, pogledaje ’Omogućavanje upotrebe kolačića’

Za informacije o tome kako obrisati i ukloniti kolačiće, pogledajte ’Brisanje kolačića’

Da li mogu da vidim kolačiće koje imam na svom kompjuteru?

Većina pretraživača ima konfiguracijski ekran koji omogućava korisniku da vidi koji su kolačići smešteni u kom juteru, i kao opciju ima njihovo brisanje. Za više informacija pogledajte stranicu za pregledavanje kolačića.

Obratite pažnju da je nemoguće da veb stranica vidi kolačiće koje je postavio drugi sajt, jer bi to predstavljalo problem povrede privatnosti i sigurnosti.

Šta se nalazi u kolačiću?

Svaki kolačić je efektivno mala tabela za pregled koja sadrži parove vrednosti (ključne, podaci) – na primer (ime, Džon) (prezime, Smit).Kada se kolačić pročita uz pomoć šifre na serveru ili računaru klijenta, podaci se mogu povući i koristiti da se veb stranica prilagodi na odgovarajući način.

Kada se kreiraju kolačići?

Dodavanje podataka u kolačić se obično obavlja kada se otvara nova veb stranica – na primer nakon što se pritisne „submit“ dugme stranica za obradu podataka bi bila odgovorna za čuvanje vrednosti u okviru kolačića. Ako je korisnik odabrao da onemogući upotrebu kolačića, onda će radnja upisivanja biti neuspela i sledeći sajtovi koji se oslanjaju na kolačić će morati ili da preduzmu podrazumevanu radnju ili da navedu korisnika da ponovo unese podatke koji bi bili sačuvani u okviru kolačića.

Zašto se koriste kolačići?

Kolačići su pogodan način za prenos informacija iz jedne sesije na veb sajtu u drugu, ili između sesija na povezanim veb sajtovima, bez potrebe da se optereti server čuvanjem ogromnih količina podataka. Čuvanje podataka na serveru bez korišćenja kolačića bi takođe bilo problematično jer bi bilo teško povućii podatke određenog korisnika bez zahteva za prijavljivanjem prilikom svake posete veb sajtu.

Ako je potrebno sačuvati veliku količinu podataka, onda se kolačić jednostavno može koristiti kao sredstvo za identifikaciju određenog korisnika, tako da se dalje informacije mogu potražiti u bazi podataka sa servera. Na primer, kada korisnik prvi put pretražuje sajt, može koristiti korisničko ime koje je sačuvano u kolačiću, a onda dati inofrmacije kao što su šifra, ime, adresa, željena veličina fonta, raspored na stranici, itd. – ovi podaci će biti sačuvani u bazi podataka koristeći korisničko ime kao ključ. Naknadno, kada sajt ponovo bude posećen, server će pročitati kolačić kako bi pronašao korisničko ime, i onda povukao sve podatke korisnika iz baze podataka bez potrebe da se ponovo u nju uđe.

Koliko dugo traje kolačić?

Vreme trajanja kolačića može se postaviti kada se kolačić kreira. Po podrazumevanim podešavanjima kolačić biva uništen kada se zatvori prozor trenutnog pretraživača, ali može i trajati proizvoljan vremenski period nakon toga.

Ko ima pristup kolačićima?

Kada je kolačić kreiran moguće je kontrolisati njegovu vidljivost postavljanjem „root domain“-a. U tom slučaju pristup će biti omogućen bilo kojoj URL stranici koja pripada tom rutu. Na primer, rut može biti postavljen na „whatarecookies.com“ i onda bi kolačić bio dostupan sajtovima na „www.whatarecookies.com“ ili „xyz.whatarecookies.com“ ili „whatarecookies.com“. To se može iskoristiti da se dozvoli povezanim stranicama da „komuniciraju“ međusobno. Nije moguće postaviti „root domain“ na domene „najvišeg nivoa“ kao što su ’.com’ ili ’.co.uk’, s obzirom da bi to dozvolilo širok pristup kolačiću.

Po podrazumevanim podešavanjima kolačići su vidljivi na svim putanjama u njihovim domenima, ali u vreme njihovog kreiranja oni mogu biti ograničeni na određenu manju putanju – na primer „www.whatarecookies.com/images“.

Koliko su sigurni kolačići?

Postoji dosta zabrinutosti po pitanju priivatnosti i sigurnosti na internetu. Kolačići kao takvi ne predstavljaju pretnju privatnosti, s obzirom da se mogu koristiti samo za čuvanje podataka koje je korisnik dobrovoljno podelio ili koje server veb sajta već poseduje. Iako je moguće da ovi podaci budu dostupni pojedinim drugim veb sajtovima, to nije ništa gore od njihovog čuvanja u centralnoj bazi podataka. Ukoliko ste zabrinuti da podaci koje dajete veb serveru neće biti tretirani kao poverljivi, trebalo bi da se preispitate da li uopšte treba da date te informacije.

Šta su to kolačići za praćenje?

Neki reklamni veb sajtovi uključuju ubačeni reklamni materijal nekih drugih sajtova, i moguće je da takve reklame sačuvaju kolačiće za taj drugi sajt, sadržeći podatke koji su ubačeni u njega iz umetnutog sajta – takvi podaci mogu uključivati ime sajta, određene pregledane proizvode, posećene stranice itd. Kada korisnik kasnije poseti neki drugi sajt koji sadrži sličnu umetnutu reklamu istog sajta kao i prethodni, oglašivać će moći da pročita kolačić i iskoristi ga kako bi utvrdio određene podatke u vezi sa istorijom pregledavanja korisnika. To omogućava izdavačima da ciljano upućuju reklame prema interesovanjima korisnika i tako u teoriji imaju veće šanse ba budu interesantni korisniku. Ipak, mnogi ljudi ovakve „kolačiće za praćenje“ smatraju narušavanjem privatnosti jer omogućavaju oglašivaču da napravi profile korisnika bez njihovog pristanka ili znanja.

Zemljevid
Gomex logo
Spar logo
Skupina Panvita
Prodinger logo
Perutnina Ptuj logo
Pivka logo
Akova impex logo
Mesarstvo Anton logo
Valipile logo