Mobilna verzija spletne strani še ni na voljo.

Predstavljamo Vam novu Platformer mašinu za pakovanje

U današnje vreme, glavna dilema kada kupujemo odgovarajuću mašinu za pakovanje je pitanje da li kupiti mašinu koja koristi unapred oblikovane tacne, ili kupiti mašinu koja će sama oblikovati prilagođene tacne koristeći toplotu. Dok prva opcija predstavlja racionalnije rešenje, druga nudi ogromnu prednost što se tiče kvaliteta i fleksibilnosti.

„Platformer“ je najbolje rešenje ovog problema. Kombinacija Mondini Trave i Mondini Platformer serije predstavlja jedinstvenu kombinacijju obe tehnologije.

Rezultat je hibridna verzija toplotnog zaptivača koji koristi najbolje karakteristike oba sistema za pakovanje.

Sistem omogućuje jednostavno prebacivanje sa toplotnog oblikovanja na unapred oblikovane tacne. Ova izmena mašine je moguća u bilo kom trenutku zavisno od Vaših potreba proizvodnje.

KAKO SISTEM FUNKCIONIŠE?

REVOLUCIONARNI SISTEM

Oblikovanje prilagođenih tacni, kontinuirano i linijski od krutih filmova

Ova nova tehnologija je revolucionarni koncept oblikovanja tacni. Sistem se sastoji od faze rezanja i faze toplotnog oblikovanja. Uz samo 1% otpatka!

Još jedna prednost je kratak vremenski period koji je potreban kako bi se promenio format. Potrebno je samo deset minuta i treba da promenite samo dve komponente.

Krajnji korisnik lako može odrediti koji format da koristi i kada će ga koristiti u zavisnosti od porudžbine i potreba tržišta.

KOMPONENTE POTREBNE KAKO BI SE PROMENIO PROIZVODNI FORMAT

OČIGLEDNE PREDNOSTI

Kombinovani TRAVE i PLATFORMER nude jedinstvenu mašinu koja drastično smanjuje troškove pakovanja i daje Vašem proizvodu posebnu vrednost.

LINIJA ZA PAKOVANJE SA I BEZ PLATFORMERA

Posamezni primeri

Gomex logo
Spar logo
Skupina Panvita
Prodinger logo
Perutnina Ptuj logo
Pivka logo
Akova impex logo
Mesarstvo Anton logo
Valipile logo