Mobilna verzija spletne strani še ni na voljo.

KUJDESI NDAJ EKOLOGJISË DHE CILËSISË

Çdo zgjidhje e re është provokim për ne. Kur është fjala për zgjedhjen e ambalazhit adekuat dhe qasjen në prodhim, asnjëherë nuk harrojmë në investime kualitative duke pasur kujdes për shpagim. Kualitetin është e nevojshme ta përsërisim nga fillimi, nga e para.

Përherë jemi në kërkim të zgjidhjeve më të mira të problemeve të blerësve tanë më qëllim të yvogëlimit të harxhimeve dhe përmirësimin e prodhimit final. Për këtë Algoja paraqet zgjidhje për efikasitet, funksionalitet dhe paketim atraktiv, e cila bazohet në çmime të ulëta dhe qasje inventive.

PËR NJERËZIT. PËR NATYRËN. PËR PUNË TË QËNDRUESHME

Obligimi për zhvillim të qëndrueshëm është vendim i yni i vetëdijshëm të cilin e kemi sjellë që në fillim të biznesit. Strategjia e Algojës bazohet në përgjegjësinë ndaj njerëzve, mjedisit natyror dhe atij ekonomik.

Ne nuk presim të nesërmen e mirë, por proaktivisht krijojmë rezultate pozitive dhe afatgjate.

Algoja je është pjesë e Interseroh Slovenia, kompani kjo e specializuar në drejtimin e qëndrueshëm ekologjik dhe ekonomik të mbetjeve. Përpiqemi ta minimizojmë ndikimin në mjedisin jetësor.

Zhvillimi i qëndrueshëm ka një mori efketesh pozitive në natyrë, njerëz dhe punë. Për këtë stimulojmë zhvillimin e shoqërisë dhe me vetëdije investojmë në zhvillim të qëndrueshëm. Pa shumë fjalë, sepse vetëm veprat llogariten!

TË PËRKUSHTUAR NË CILËSI

Cilësia jonë planifikohet me kujdes përgjatë të gjitha fazave të punës. Këtë e arrijmë gjatë implementimit të standardit ISO 9001 i HACCP standarda. Kjo gjithashtu na mundëson të garojmë me lojtarë të mëdhenj në treg.

Bëhuni partneri jonë afarist dhe ofroni blerësve tuaj prodhime të cilësisë së lartë.

Na kontaktoni!
Zemljevid
Gomex logo
Spar logo
Skupina Panvita
Prodinger logo
Perutnina Ptuj logo
Pivka logo
Akova impex logo
Mesarstvo Anton logo
Valipile logo