Mobilna verzija spletne strani še ni na voljo.

LËNDA E PARË E KUALITETIT TË LARTË PËR MBROJTJE TË PËRSOSUR DHE AFATGJATE TË USHQIMEVE!

Në programin e folive të forta dhe qeseve ofrojmë edhe prodhimet nga PET ose PP materiale dhe materiale të kombinuara (PET/PE, PP/PE në PET/PE-EVOH-PE…). Pjatat mund të ndahen në dy grupe të ndryshme:

Ambalazh
i përmasave të mëdha

Ambalazh
për përdorim shkurtër

PËRDORIMI FOLIVE TË FORTA DHE QESEVE PARAPRAKISHT TË MODIFIKUARA

FFS folitë e forta dhe të qeseve paraprakisht të modifikuara janë të përshtatshme për të gjitha makinat paketuese me opcionin MAP. Makina përdor ose foli të forta, ose qeseveparaprakisht të modifikuara. Gazrat e ndryshëm (O2, CO2 dhe N2) shfrytëzohen në të njëjtën kohë për t`i dhënë kohëzgjatje dhe pamje prodhimit. Folitë e forta dhe pjatat paraprakisht të modifikuara janë në ofertë me opsione të ndryshme:

  • Foli dhe qeseveme “shkoqitje”;
  • Foli dhe qeseveme ngjyra;
  • Qeseveme printim konveks (absorbim mekanik).
Plastične posodice

MBROJTJA EFIKASE E PRODHIMIT

Ky lloj i paketimit mbron prodhimin nga ndikimet e jashtme dhe të brendshme të cilat shpejtojnë shkatërrimin. Folitë e forta dhe pjatat paraprakisht të modifikuara mund të shfrytëzohen për:

Mishi dh prodhimet e mishit;

Pulat;

Prodhimet e detit;

Siri in mlečni izdelki

Prodhimet e qumështit;

Pemëve dhe perimeve.

MBROJTJA, FRESKIA AFATGJATE DHE PAMJA AUTENTIKE E PRODHIMIT

Përdorimi i folive të forta dhe qeseve të cilat janë në ofertë në Algojë do të sigurojnëmbrojtje dhe freski të prodhimit. Edhe një përparësie e qeseve (për paketimin MAP është aftësia e tyre përshtatje të kërkesave të veçanta të prodhimeve të paketuara).

Bëhuni partneri jonë afarist dhe ofroni blerësve tuaj prodhime të cilësisë së lartë.

Na kontaktoni!

PUNËTORIA “TË GJITHA NË NJË VEND” (ONE STOP SHOP)

4 hapa të zhvillimit të zgjidhjes së përshtatshme

Zgjedhja e ambalazhit të duhur

Segmenti më i rëndësishëm i zhvillimit të zgjidhjes së përshtatshme e cila ka ndikim të madh në suksesin e ardhshëm të prodhimit në treg. Ofrojmë mbështetje të shkëlqyr teknike.

Zgjedhja e duhur e teknologjisë së paketimit

Gjithmonë përcjellim kërkesat e tregut dhe trendet më të reja të teknologjisë së paketimit. Zgjedhja duhet të jetë efikase dhe funksionale.

Zgjedhja e pajisjev të duhura

Ne ofrojmë pajisje të verifikuara të prodhuesve me renome. Shërbimet e pjesëve rezervë janë të kyçura gjithmonë.

Simulimi i harxhimeve dhe shpenzimeve

Pa llogaritje të duhur matematikore nuk mund të vërtetoni suksesin e investimeve tuaja, përvoja jonë e pasur na mundëson që gjithmonë të gjejmë zgjidhjen e duhur.

Zemljevid
Gomex logo
Spar logo
Skupina Panvita
Prodinger logo
Perutnina Ptuj logo
Pivka logo
Akova impex logo
Mesarstvo Anton logo
Valipile logo