Mobilna verzija spletne strani še ni na voljo.

SI TË SIGUROJMË AFAT TË GJATË DHE FRESKI TË PRODHIMEVE TË PAKETUARA?

Vakum qeseja e cila mblidhet nën ndikimin e nxehtësisë është vakum qese e avancuar. Struktura shumështresore dhe aftësia për tkurrje dhe mbështjellje i japin vlerë shtesë prodhimit. Qesja plotësisht mbështillet dhe mblidhet rreth prodhimit, duke i dhënë edhe pamje tërheqëse dhe duke siguru kështu mënyrë paketimi afatgjate. Qesetë kursejnë hapësirë ngase nuk zënë shumë vend. Kjo është edhe një nga arsyet kryesore që janë edhe më tej mënyra më popullore e paketimit të ushqimit.

VËRTETË OFERTË KOMPLETE

Mund të zgjidhni nga shumica e qeseve nga programi jonë i prodhimit. Ofrojmë:

  • Vakuum qeset që tkurren nën ndikimin e nxehtësisë;
  • Vakuum qeset të cilat tkurren nën ndikimin e nxehtësisë të përshtatshme për pasterizimin dhe “SousVide” zierje;
  • Vakuum qesetë të cilat tkurren nën ndikimin e nxehtësisë të përshtatshme për ruajtje të prodhimeve të qumështit;

Kemi stoqe të mëdha të dimensioneve standarde. Në rast se nuk kemi, i prodhojmë në afatin më të shkurtër kohor.

MBROJTJA EFIKASE E PRODHIMIT

Vakuum qeset janë të mënyrë e domosdoshme e mbrojtjes së prodhimit nga prishja për arsye të baktereve aerobike, dehidratimin dhe ndryshimin e ngjyrës së prodhimin si rezultat i ekspozimit direkt të dritës dhe ajrit. Qeset të cilat nën ndikimin e nxehtësisë mund të shfrytëzohen për:

Mishit

Pulat

Prodhimeve të detit

Prodhimeve të qumështit

MATERIALE EKOLOGJIKE TË SHKALLËS SË LARTË TË PADEPËRTUESHMËRISË

Qeset të cilat mblidhen nën ndikimin e nxehtësisë bëhen nga materiali i padepërtueshmërisë së vogël dhe nuk përmbajnë PVDC. Materialet të cilat rëndom përdoren në prodhim janë EVOH dhe PA. Qeset mund të përshtaten ashtu që t`i shërbejnë nevojave tuaja:

  • Ngjtje anësore, ngjitje horizontale në ngjitje rrethore në fund,
  • Qese në trakë (rolne) për mbushje automatike,
  • Të trashive të ndryshme 40, 45, 50, 60, 70, 80 dhe 90 microna,
  • Depërtueshmëri të kontrolluar të diksid karbonit (prodhimet e qumështit),
  • Printim dhe përpunim i sipërfaqes,
  • Qese të ngjyrave të ndryshme (e kuqe, portokalltë, e verdhë, e kaltër…)

Bëhuni partneri jonë afarist dhe ofroni blerësve tuaj prodhime të cilësisë së lartë.

Na kontaktoni!

PUNËTORIA “TË GJITHA NË NJË VEND” (ONE STOP SHOP)

4 hapa të zhvillimit të zgjidhjes së përshtatshme

Zgjedhja e ambalazhit të duhur

Segmenti më i rëndësishëm i zhvillimit të zgjidhjes së përshtatshme e cila ka ndikim të madh në suksesin e ardhshëm të prodhimit në treg. Ofrojmë mbështetje të shkëlqyr teknike.

Zgjedhja e duhur e teknologjisë së paketimit

Gjithmonë përcjellim kërkesat e tregut dhe trendet më të reja të teknologjisë së paketimit. Zgjedhja duhet të jetë efikase dhe funksionale.

Zgjedhja e pajisjev të duhura

Ne ofrojmë pajisje të verifikuara të prodhuesve me renome. Shërbimet e pjesëve rezervë janë të kyçura gjithmonë.

Simulimi i harxhimeve dhe shpenzimeve

Pa llogaritje të duhur matematikore nuk mund të vërtetoni suksesin e investimeve tuaja, përvoja jonë e pasur na mundëson që gjithmonë të gjejmë zgjidhjen e duhur.

Zemljevid
Gomex logo
Spar logo
Skupina Panvita
Prodinger logo
Perutnina Ptuj logo
Pivka logo
Akova impex logo
Mesarstvo Anton logo
Valipile logo