Mobilna verzija spletne strani še ni na voljo.

Cilat informacione na nevojiten?.

Mund të na nevojiten këto informata:

  • emri dhe mbiemri
  • kontakt informatat edhe e-mail adresa.
  • informatat demografike, informatat si numri posta, preferencat dhe interesimet.
  • informata të tjera, të rëndësishme për anketimin e blerësve/ ose ofertat
  • çfarë bëjmë me informacionet që i grumbullojmë
  • informacionet na nevojiten për të kuptuar nevojat tuaja dhe për të siguruar shërbime më të mira,dhe
  • veçanërisht për këto:

 

Ruajtja interne e të dhënave.
Mund të shfrytëzojmë informacionet për të përparuar prodhimin tonë dhe shërbimet.
Mund herëpashere të dërgojmë material propagandistik në e-mail në lidhje meproduktet e reja, me oferta speciale ose me informacione tjera të cilat mund t`ju interesojnë duke shfrytëzuar e-mail adresën të cilën na e keni dhënë.
Herë pas here gjithashtu mund të shfrytëzojmë të dhënat tuaja për t`ju kontaktuar me qëllim të hulumtimit të tregut.
Mund t`ju kontaktojmë përmes e-mailit, telefonit ose postës.
Mund t`i shfrytëzojmë informacionet për të përshtatur sajtin interesimeve tuaja.
Mund t`ju a ajpim të dhënat tuaja partnerëve tanë me qëllim të marketingut dhe reklamimit.
Kurrë nuk do i shesim të dhënat tuaja.
Siguria.
Sigurnost
Të përkushtuar në atë që të sigurojmë sigurinë e tzë dhënave tuaja.
Për të penguar qasjne e paautorizuar ose zbulimin e të dhënave kemi vendosur procedura gjegjëse fizike, elektronike dhe drejtuese për të ruajtur dhe siguruar të dhënat të cilat i mbledhim onlajn.

Si përdorim biskotat(balonat)
Biskota është një fajl i vogël i cili kërkon leje që të jetë i vendosur në hard disk. Kur pajtoheni për atë, jepet fajli dhe biskota ndihmon që të analizohet kërkimi i rrjetit ose na lajmëron kur e vizitoni sajtin e caktuar. Biskotat lejojnë veb aplikimin t`ju përgjigjet si individ. Veb aplikimi mund të përshtat punën e tij nevojave tuaja, pëlqimet ose jopëlqimet ashtu që grumbullon informacionet në lidhje me interesimet tuaja.

Shfrytëzojmë biskotat për kërkime që të verifikojmë se cilat faqe vizitohen. Kjo na ndihmon të analizojmë të dhënat mbi vizitueshmërinë e ueb sajteve dhe të avancojmë ueb sajtin tonë për t`ia përshtatur nevojave të blerësve. Këto të dhëna i përdorim vetëm për analiza statistikore e pastaj largohen nga sistemi.
Në fund të fundit, biskotat na ndihmojnë që t`ju sigurojmë ueb më të mirë ashtu që të na sigurojë mundësinë e mbikqzrjes se cilët sajte ju duken të dobishme e cilët jo. Biskotat asesi nuk na sigurojnë qasje në kompjuterin tuaj ose cilitdo informacion në lidhje me ju pos të dhënave që ju izgjidhni t`i ndani me ne.

Mund t`i pranojmë ose t`i refuzojmë biskotat. Shumica e kërkuesve biskotat i pranojnë në mënyrë automatike, por rëndom mund t`i modifikoni rregullimet e kërkuesve për t`i refuzuar biskotat nëse dëshironi. Kjo mund t`ju shkurtojë shfrytëzimin e të gjitha beneficioneve të ueb sajtit.

Lidhja me ueb sajtet tjera
Sajti jonë mund të përmbajë linqe për t`ju mundësuar që lehtë të vizitoni ueb sajtet të cilët ju intersojnë. Mirëpo, kur shfrytëzoni këto linqe të largoheni nga sajti jonë duhet të theksoni që ne nuk kemi kontrollin mbi ato ueb sajte. Për këtë ne nuk mund të jemi fajtor për ruajtjen e privatësisë së cilës do të dhënë të cilat i ndani në ndonjë sajt dhe për këto sajte nuk vlen deklarata për privatësi.është e nevojshme të jeni i kujdesshëm dhe të shikoni deklaratën e privatësisë cila ka të bëjë me sajtin konkret.

Kontrollimi i të dhënave personale
Mund të kufizoni mbledhjen dhe shfrytëzimin e të dhënave tuaja personale në këto mënyra:

Kur ju kërkojnë të plotësoni formularin në ueb sajt, kërkoni fushën e cila mund të shënoni se nuk dëshironi që të dhënat tuaja të përdoren direkt për qëllime marketingu;
Nëse më parë keni pranuar që të shfrytëzojmë të dhënat tuaja direkt me qëllim marketingu, mund të ndryshoni mendje në çdo moment dhe të na shkruani ose të na dërgoni imejl (në e-mail adresë)
Nuk do t`i shesim, t`i ndajmë ose t`i huazojmë informacionet tuaja personale personave të tretë pos nëse nuk e kemi lejen tuaj ose nëse ligji nuk e kërkon këtë prej neve. Mund të përdorim të dhënat tuaja personale për t`ju dërguar informacione reklamuese në lidhje me personat e tretë për të cilët konsiderojmë se mund t`ju interesojnë nëse na thuani se e dëshironi këtë ose diëka të tillë.

Bëhuni partneri jonë afarist dhe ofroni blerësve tuaj prodhime të cilësisë së lartë.

Na kontaktoni!

PUNËTORIA “TË GJITHA NË NJË VEND” (ONE STOP SHOP)

4 hapa të zhvillimit të zgjidhjes së përshtatshme

Zgjedhja e ambalazhit të duhur

Segmenti më i rëndësishëm i zhvillimit të zgjidhjes së përshtatshme e cila ka ndikim të madh në suksesin e ardhshëm të prodhimit në treg. Ofrojmë mbështetje të shkëlqyr teknike.

Zgjedhja e duhur e teknologjisë së paketimit

Gjithmonë përcjellim kërkesat e tregut dhe trendet më të reja të teknologjisë së paketimit. Zgjedhja duhet të jetë efikase dhe funksionale.

Zgjedhja e pajisjev të duhura

Ne ofrojmë pajisje të verifikuara të prodhuesve me renome. Shërbimet e pjesëve rezervë janë të kyçura gjithmonë

Simulimi i harxhimeve dhe shpenzimeve

Pa llogaritje të duhur matematikore nuk mund të vërtetoni suksesin e investimeve tuaja, përvoja jonë e pasur na mundëson që gjithmonë të gjejmë zgjidhjen e duhur.

Zemljevid
Gomex logo
Spar logo
Skupina Panvita
Prodinger logo
Perutnina Ptuj logo
Pivka logo
Akova impex logo
Mesarstvo Anton logo
Valipile logo