Mobilna verzija spletne strani še ni na voljo.

ZGJEDHJE E VËRTET E PAKETIMIT PËR PRODHIMET E ME PROTEINE TË LARTË

Kërkoni paketim i cili i kënaq standardet e larta ekologjike dhe sanitare? A jeni në kontakt me prodhime të lartësisë së proteinave? Keni dëshirë që prodhimet tuaja (mishi, peshku, prodhimet e qumështit…) t`i mbroni plotësisht nga ndikimi i jashtëm dhe i brendshëm?

Algoja – Partner, i cili kupton në ushqime me proteina të larta. Ne ofrojmë zgjidhje të verifikuara dhe të përshtatshme.

USHQIME ME PROTEINA TË LARTA

Mishi, pulat, peshku dhe djathi paraqesin ushqime me proteina të larta. Janë të ndjeshme dhe në shumë raste të rrezikshme për shëndetin nëse nuk janë deponuara në mënyrë adekuate (standarde higjienike, regjimi i temperaturës, zgjedhje e drejtë e ambalazhit…).

Ambalazh për mish

Ambalazh për pula

Ambalazh për peshk dhe fruta deti

Ambalazh për prodhime qumështi

ÇKA OFROJMË NE?

Ndërrmarrja jonë mund t`ju sigurojë lloje të ndryshme të paketimit e cila i mbron prodhimet nga ndikimet e jashtme dhe të brendshme të cilat shpejtojnë prishjen.

  • Vakuum qese;
  • Vakuum qese të cilat tkurren nën ndikimin e nxehtësisë;
  • Qese të modifikuara paraprakisht prej materialeve të ndryshme PP, PET/PE, EPS;
  • Foli për mbyllje të barrierave të larta, UV mbrojtja, mbrojtja nga mjegullimi…;
  • FFS foli fleksibile (strukturë 11 shtresash);
  • Foli VFFS dhe HFFS;
  • Foli “Skin” FFS;
  • Foli të forta FFS

Ne jemi njëra nga kompanitë e pakta të cilat ofrojnë makina kompatibile për paketim. Gjithmonë mund të garantojmë sinergji të përsosur ndërmjet makinave dhe ambalazhit e cila shfrytëzohet në proces.

SHFRYTËZONI IDETË TUAJA NË MËNYRË SA MË TË MIRË

Çdo projekt i mirë fillon nga idea e shkëlqyer, kurse në rastin tonë përfundon me prodhimin e cilësisë së lartë i cili është funksional, modern dhe ekonomik. Rasti për të punuar me inxhinierë dhe partnerë nga e gjithë bota na ndihmon që këtë ta arrijmë. Implementimin e suksesshëm të ideve tuaja me çmim të ulët!

Shfrytëzojmë pajisjet e klasës botërore në fazat e prodhimit e cila na mundëson të shfrytëzojmë materialet në kombinim mezgjidhje përparimtare.

 
PAKETIM PËR MISH, AMBAKETIM PËR PESHK, AMBAKETIM PËR SHPEZH, AMBAKETIM PËR DJATH, ETJ. ALGOJA.

ZHVILLIM I QËNDRUESHËM

Kkjo është pjesë e rëndësishme e kompanisë sonë dhe kulturës së saj. Algoja është pjesë e kompanisë Interseroh Slovenija, e cila është e specializuar në fushën ekologjike dhe ekonomike të drejtimit të qëndrueshëm të mbetjeve. Përpiqemi të minimalizojmë ndikimet në mjedisin jetësor.

Ne nuk e presim të nesërmen e mirë, por krijojmë rezultate afatgjate proaktive dhe pozitive sot.

Mbrojtja e mjedisit jetësor
Zemljevid
Gomex logo
Spar logo
Skupina Panvita
Prodinger logo
Perutnina Ptuj logo
Pivka logo
Akova impex logo
Mesarstvo Anton logo
Valipile logo