Mobilna verzija spletne strani še ni na voljo.

Ju prezantojmë Patformer makinën tone të re për paketim

Në kohën e sotme, dilema kryesore kur blejmë makinën përkatëse për paketim është pyetja të blejmë makinë e cila e shfrytëzon qese paraprakisht të modifikuara, apo të blejmë makinë e cila vet i modifikon qeset duke shfrytëzuar nxehtësinë. Derisa opsioni i pare përfaqëson zgjidhje racionale, e dyta ofron përparësi të madhe sa i përket kualitetit dhe fleksibilitetit.

„Platformeri“ është zgjidhje më e mire e këtij problem. Kombinimi Mondini Trave i Mondini

Platformer seria paraqesin kombinimin unik të të dy teknologjive. Rezultati ëahtë verzioni hibrid i mbylljes së nxehtë i cili shfrytëzon karakteristikat më të mira të të dy sistemeve për paketim.

Sistemi mundëson bartje të rëndomtë nga modifikimi me nxehtësi në qese paraprakisht të modifikuara. Ky ndryshim i makinës është i mundur në çdo çast varësisht nga nevojat tuaja prodhuese.

SI FUNKSIONON SISTEMI?

SISTEM REVOLUCINAR

Modifikimi i qeseve të përshtatura, vazhdimisht dhe në linjë nga filmat e forte.

Kjo teknologji e re është koncept revolucionar i modifikimit të qeseve. Sistemi përbëhet nga faza e prerjes dhe fazës së modifikimit me ndikim të nxehtësisë. Vetëm me 1% mbeturina.

Edhe një përparësi është koha e shkurtër e nevojshme për ndryshimin e formatit. Duhen vetëm dhjetë minuta dhe të ndryshoni vetëm dy komponentë.

Shfrytëzuesi i fundit mund të caktojë formatin të cilin dëshiron ta përdor dhe kur do ta përdor në vartësi prej porosive dhe nevojave të tregut.

KOMPONENTET E NEVOJSHME QË TË NDRYSHOHET FORMATI I PRODHIMIT

PËRPARËSITË E DUKSHME

Kombinimi TRAVE dhe PLATFORMER ofrojnë makinën unike e cila zvogëlon në mënyrë drastike harxhimet e paketimit dhe i jep prodhimit tuaj vlerë të veçantë.

VIJA E PAKETIMIT ME PA PLATFORMER

Posamezni primeri

Gomex logo
Spar logo
Skupina Panvita
Prodinger logo
Perutnina Ptuj logo
Pivka logo
Akova impex logo
Mesarstvo Anton logo
Valipile logo