Mobilna verzija spletne strani še ni na voljo.

ZGJEDHJE E MADHE, DHE KUALITET I SHKËLQYER

Vakum foliet shumështresore të përshtatshme për paketime të ndryshme. Përdorimi më i shpeshtë është përdorimi i paketimit termoformuaes ku kombinojmë vakuum foliet e poshtme dhe të sipërme. Tek Algoja ofrojmë zgjedhje të madhe foliesh të cilat janë unike sipas strukturës së tyre (vakuum folie 11 shtresore…).

OFERTË VËRTET KOMPLETE

Foliet mund të përdoren për pasterizim, sterilizim, pjekje në furra klasike etj. … Përveç vakuum foliet shfrytëzojmë edhe folie speciale të cilat kanë opsione të ndryshme, siç janë:

  • Kundër mjegullimit,
  • Me çngjitje,
  • Me opsionin e rimbyllje,
  • Me UV mbrojtje,
  • Folie universale (Alu, mono PET dhe CPET, PS, PVC…).

FOLIET ME VETI TË NGJITJES SË SHPEJTË

Ofrojmë HFFS i VFFS folie të përshtatshme për përdorim të shpejtë duke i faleminderuar kohës së shkurtër për ngjitje. Kohëve të fundit të ashtë quajturat “skin foliet” tërheqin mjaftëvëmendje. Përkrah shfrytëzimit në furrat klasike, të përshtatshme për shfrytëzim edhe tek aparatet VSP me opsionin (vakuum skin paketim). P.sh. mishi i kriposur i cili është i paketuar në vakuum paketim mbrojtës ashtu mund të piqet në furrë.

Në këtë mënyrë mishi ruan të gjitha lëngjet e tij, kurse furra mbetet e pastërt. Ngjashëm është edhe me perimet e paketuara të cilat mund t`i ziejmë në sobat mikrovalore. Aroma dhe të gjitha vetitë ushqyese ruhen brenda prodhimit.

MBROJTJA, FRESKIA AFATGJATE DHE PAMJA AUTENTIKE E PRODHIMIT

Përdorimi i folieve të forta dhe qeseve të cilat i ofron Algoja, sigurojnë mbrojtje dhe freski afatgjate të prodhimit. Edhe një përparësi e pjatës (për MAP paketim) është aftësia për përshtatje ndaj kërkesave specifike të paketimit të prodhimit.

MBROJTJA EFIKASE E PRODHIMIT

Vakuum paketimi VSP dhe Map paraqesin mënyrë të domosdoshme të mbrojtjes së prodhimit nga prishja për shkak të bektereve aerobine, dehidratimi dhe ndryshimit të ngjyrës së prodhimit si pasojë e ekspozimit direkte të dritës dhe ajrit. Prodhimet kështu të paketuar kanë afat më të gjatë dhe ruajnë kualitetin deri në hapje.

PËRDORIMI I FOLIVE TË PËRBËRA SHUMËSHTRESORE

Mishi i përgatitur

Pulat

Prodhimet e detit

Prodhimet e quëmshtit

FOLITË E PËRBËRA SHUMËSHTRESORE PËR PAMJE AUTENTIKE TË PRODHIMEVE TUAJA

Këto foli bëhen nga shumë shtresa dhe kryesisht kanë mundësi të lartë të padepërtueshmërisë të ajrit dhe lagështisë. Tejdukshmëria e folisë ëshë shumë e rëndësishme për blerësin sepse i mundëson të vlerësojë kualitetin e prodhimit. Të gjitha folitë mund t`i përshtaten shtypit flekografik dhe atij digjital. (Vlera maksimale e ngjyrave të ndryshme është e kufizuar në 8).

Bëhuni partneri jonë afarist dhe ofroni blerësve tuaj prodhime të cilësisë së lartë.

Na kontaktoni!

PUNËTORIA “TË GJITHA NË NJË VEND” (ONE STOP SHOP)

4 hapa të zhvillimit të zgjidhjes së përshtatshme

Zgjedhja e ambalazhit të duhur

Segmenti më i rëndësishëm i zhvillimit të zgjidhjes së përshtatshme e cila ka ndikim të madh në suksesin e ardhshëm të prodhimit në treg. Ofrojmë mbështetje të shkëlqyr teknike.

Zgjedhja e duhur e teknologjisë së paketimit

Gjithmonë përcjellim kërkesat e tregut dhe trendet më të reja të teknologjisë së paketimit. Zgjedhja duhet të jetë efikase dhe funksionale.

Zgjedhja e pajisjev të duhura

Ne ofrojmë pajisje të verifikuara të prodhuesve me renome. Shërbimet e pjesëve rezervë janë të kyçura gjithmonë.

Simulimi i harxhimeve dhe shpenzimeve

Pa llogaritje të duhur matematikore nuk mund të vërtetoni suksesin e investimeve tuaja, përvoja jonë e pasur na mundëson që gjithmonë të gjejmë zgjidhjen e duhur.

Zemljevid
Gomex logo
Spar logo
Skupina Panvita
Prodinger logo
Perutnina Ptuj logo
Pivka logo
Akova impex logo
Mesarstvo Anton logo
Valipile logo