Mobilna verzija spletne strani še ni na voljo.

OFERTË E MAKINAVE PËR PAKETIM ME KËSHILLIM PROFESIONAL

Ofrojmë asortiman të gjerë të makinave për paketim me këshilli profesional. Specialitetet tona janë makinat për “ngjitje të qeseve” të cilat shfrytëzojnë qese të forta të modifikuara dhe folive pët mbyllje. Ne padyshim jemi furnizuesi më i madh në teritorin e Ballkanit.

SINONIM I KUALITETIT DHE EFIKASITETIT

Klientëve tanë dësshitojmë t`i ofrojmë vetëm më të mirën. Për këtë prezantojmë disa nga prodhues të makinave për paketim: Mondini, Ulma, Ilpra, IDEA Packaging, Henkovac, Henkelman. Nuk ka nevojë të theksojmë se është fjala për prodhues kulminant.
Me ofertën tonë dhe profesionalizmin nuk ekziston asnjë provokim i cili për ne është i paarritshëm. Klientëve tanë gjithmonë u prezantojmë opsione të ndryshme për nevojat e tyre. Kujdesemi për mirëmbajtje të makinave(servisim, pjesë rezerve…). Të gjitha pjesët rezervë janë origjinale.

Kakovost

GJITHASHTU OFROJMË:

 • Makina termoformuese;
 • Makina për vakuumimin e folive të forta dhe të buta;
 • Makina me VFFS & HFFS sistem paketimi;
 • Makina për paktim me foli elastike (PVC foli + EPS qese)
 • Makina vakuumi për ngjitje dhe vakumim të prodhimeve.
Pakirni stroji

Suksesin e punës sonë ia kemi borxh përkrahjes teknike dhe mirëmbajtjes së makinave. Për këtë punësojmë grupin e lartë të inxhinierëve të përgatitur të cilët myshterinjtë tanë të nderuar i bëjnë të jenë të kënaqur dhe të gjithë problemet e zgjidhur.

Pakirni stroji

INVESTIM EFIKAS DHE OPTIMAL NË MAKINA

Plotësisht jemi të vetëdijshëm që myshterinjtë tanë kërkojnë kthimin e investimeve në afat sa më të shkurtër dhe teknologjia gjithashtu duhet të jetë gjithmonë më e reja. Për këtë ne jemi meJu që nga fillimi deri në fund, duke u orvatur të gjejmë zgjidhje të përshtatshme kërkesave tuaja.

Vendimimi mbi përdorimin e teknologjisë së paketimit gjithmonë bazohet në llogaritjet matematikore dhe mendimin kritik.

TEKNOLOGJIA E PAKETIMIT

Kemi njohuri të mjaftueshem për teknikat e paketimit në vazhdim:

 • MAP sistemi i paketimit;
 • VSP sistemi i paketimit;
 • Sistemi i paketimit termoformues dhe vakumor;
 • HFFS në VFFS sistemi i paketimit;
 • Makina për vakumim komorial dhe jo komorial;
 • Vakuumim;
 • Shënimin e prodhimit;
 • Zbulimin e metaleve;
 • Kontrolimi i peshës.

Bëhuni partneri jonë afarist dhe ofroni blerësve tuaj prodhime të cilësisë së lartë.

Na kontaktoni!

PUNËTORIA “TË GJITHA NË NJË VEND” (ONE STOP SHOP)

4 hapa të zhvillimit të zgjidhjes së përshtatshme

Zgjedhja e ambalazhit të duhur

Segmenti më i rëndësishëm i zhvillimit të zgjidhjes së përshtatshme e cila ka ndikim të madh në suksesin e ardhshëm të prodhimit në treg. Ofrojmë mbështetje të shkëlqyr teknike.

Zgjedhja e duhur e teknologjisë së paketimit

Gjithmonë përcjellim kërkesat e tregut dhe trendet më të reja të teknologjisë së paketimit. Zgjedhja duhet të jetë efikase dhe funksionale.

Zgjedhja e pajisjev të duhura

Ne ofrojmë pajisje të verifikuara të prodhuesve me renome. Shërbimet e pjesëve rezervë janë të kyçura gjithmonë.

Simulimi i harxhimeve dhe shpenzimeve

Pa llogaritje të duhur matematikore nuk mund të vërtetoni suksesin e investimeve tuaja, përvoja jonë e pasur na mundëson që gjithmonë të gjejmë zgjidhjen e duhur.

Zemljevid
Gomex logo
Spar logo
Skupina Panvita
Prodinger logo
Perutnina Ptuj logo
Pivka logo
Akova impex logo
Mesarstvo Anton logo
Valipile logo