Mobilna verzija spletne strani še ni na voljo.

ALGOJA. DELUJEMO ODGOVORNO!

Vsaka rešitev pri pakiranju živil je za nas poseben izziv. Pri izbiri embalaže in načrtovanju postopkov izdelave z inovativnimi pristopi poskrbimo za najkrajši možen vložek energije, časa in materiala ter ob tem zagotavljamo stalnost kakovosti ob minimalnih stroških.

Za težave strank vedno poiščemo nove rešitve in nove tehnologije, s katerimi znižamo stroške in izboljšamo končni izdelek. Zato smo na trgu znani kot zanesljiv parter z inovativnimi pristopi k reševanju zahtevnih problemov pakiranja.

ZA LJUDI. ZA NARAVO. ZA TRAJNOSTNO POSLOVANJE.

Zaveza trajnostnemu razvoju je naša zavestna odločitev, ki smo jo sprejeli že na začetku poslovanja. Strategija našega poslovanja temelji na odgovornosti do soljudi ter do naravnega in ekonomskega okolja.

Ne čakamo na boljši jutri, dejavno ustvarjamo pozitivne, dolgoročne učinke že danes.

Smo člani Interseroh Slovenija, torej se zavzemamo za vzdržen sistem ravnanja z odpadnimi produkti, ki morajo biti sprejemljivi za okolje in ekonomsko vzdržni.

Trajnostni razvoj prinaša pozitivne učinke za naravo, ljudi in za poslovanje. Zato spodbujamo razvoj družbe in ozaveščamo ljudi, dejavno skrbimo za naravo in zavestno vlagamo v trajnostno poslovanje. Brez velikih besed. Štejejo dejanja. In mi smo ZA!

PREDANI KAKOVOSTI.

Kakovost načrtujemo, izvajamo in preverjamo v vseh fazah poslovanja, saj je kontrola naših izdelkov v proizvodnem procesu zelo pomembna. Tako kontrolo izdelka izvajamo v treh etapah, in sicer pred, med in po zaključku dela.

Delovanje celotnega podjetja je podvrženo strogim standardom kakovosti po smernicah certifikatov ISO 9001 in HACCP. S tem sledimo višjim zahtevam in standardom, ki jih narekuje sodobna industrija.

Postanite naš poslovni partner in ponudite svojim strankam kakovosten izdelek.

Pišite nam
Zemljevid
Gomex logo
Spar logo
Skupina Panvita logo
Prodinger logo
Perutnina Ptuj logo
Pivka logo
Akova impex logo
Mesarstvo Anton logo
Valipile logo