Mobilna verzija spletne strani še ni na voljo.

Republika Hrvatska logo
Evropska unija, Zajedno do fondova EU logo
Europski strukturni i investicijski fondovi logo
Operativni program, konkurentnost i kohezija logo

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Unaprjeđenje proizvodnog procesa poduzeća ALGOJA D.O.O.

Icons
Pakirne folije

Naziv projekta:
Unaprjeđenje proizvodnog procesa poduzeća Algoja d.o.o.

Opis projekta

Poduzeće Algoja d.o.o. Ostvarilo je bespovratnu potporu putem natječaja „Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju“ iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., čiju inicijativu za apliciranje na natječaj preuzima identifikacija presporog i zastarjelog stroja rezačice te ekološki neprihvatljivi viličar koji su uska grla proizvodnje, ali i sama potreba za digitalizaciju organizacije poslovanja sustavom za evidentiranje radnog vremena radnika.

Predmet projekta je nabava novog tehnološki naprednijeg stroja rezačice i ekološki prihvatljivijeg viličara s pogonom na Li Ion bateriju koji će unaprijediti postojeći proizvodni proces te doprinijeti digitalizaciji i zelenoj tranziciji poduzeća uz doprinos kružnom gospodarstvu, zatim nabava sustava za evidenciju radnog vremena koji ima direktan utjecaj na digitalizaciju poslovanja s kojim će se unaprijediti organizacija poslovanja u poduzeću Algoja d.o.o. Projekt će u konačnici rezultirati većoj konkurentnosti poduzeća na tržištu kvalitetnijim proizvodima i dostatnim kapacitetima što će dovesti do bolje stabilnosti poduzeća i lakšeg praćenja globalnih trendova na tržištu proizvodnje ambalaže.

Rezultati projekta bit će ubrzanje proizvodnog procesa novim strojem, racionalnija organizacija poslovanja, smanjenje negativnog utjecaja na okoliš uklanjanjem kiselinskog akumulatora i smanjenjem potrošnje električne energije, unaprjeđenje poslovanja uštedom električne energije, smanje škarta i proizvodnog otpada, povećanje kvalitete proizvoda te postupno okretanje digitalnom i zelenom gospodarstvu.

Pakirni stroj
Icons

Projektom su obuhvaćena sljedeća ulaganja:

  1. Nabava stroja rezačice s digitalnim sustavom za upravljanje
  2. Nabava električnog viličara s pogonom na Li Ion bateriju
  3. Nabava novog sustava za evidenciju radnog vremena

Očekivani rezultati provedbe projekta su:

  1. Ojačavanje vlastitih proizvodnih i institucionalnih kapaciteta
  2. Ostvarivanje dovoljne količine proizvodnje za plasman na tržište
  3. Usmjeravanje zelenom i digitalnom poslovanju.