Mobilna verzija spletne strani še ni na voljo.

ALGOJA. DJELUJEMO ODGOVORNO!

Svako rješenje pakiranja hrane za nas je poseban izazov. Pri odabiru pakiranja i planiranju proizvodnih procesa inovativnim pristupima vodimo računa o najkraćem mogućem ulaganju energije, vremena i materijala, a pritom osiguravamo stalnu kvalitetu uz minimalne troškove.

Uvijek tražimo nova rješenja i nove tehnologije za probleme kupaca kako bismo smanjili troškove i poboljšali konačni proizvod. Zbog toga smo na tržištu poznati kao pouzdan partner s inovativnim pristupom rješavanju izazovnih problema pakiranja.

ZA LJUDE. ZA PRIRODU. ZA ODRŽIVO POSLOVANJE.

Obveza održivog razvoja naša je savjesna odluka koji smo prihvatili već na početku poslovanja. Strategija našeg poslovanja temelji se na odgovornosti prema drugim ljudima i prema prirodnom i ekonomskom okruženju.

Ne čekamo na bolje sutra, nego već danas aktivno stvaramo pozitivne i dugoročne učinke.

Članovi smo Interseroh Slovenija i zalažemo se za održivi sustav postupanja s otpadnim proizvodima, koji mora biti prihvatljiv za okoliš i ekonomski održiv.

Održivi razvoj donosi pozitivne učinke za prirodu, ljude i poslovanje. Zato promičemo razvoj društva i osvještavamo ljude, aktivno brinemo o prirodi i svjesno ulažemo u održivo poslovanje. Bez velikih riječi. Važna su djela. I mi smo ZA!

PREDANI KVALITETI

Planiramo, provodimo i provjeravamo kvalitetu u svim fazama poslovanja jer je kontrola naših proizvoda u procesu proizvodnje vrlo važna. Dakle, kontrola proizvoda provodi se u tri faze, i to prije, tijekom i nakon završetka radova.

Poslovanje cijele tvrtke podređeno je strogim standardima kvalitete prema smjernicama certifikata ISO 9001 i HACCP i time ispunjavamo više zahtjeve i standarde koje diktira suvremena industrija.

Postanite naš poslovni partner i svojim strankama ponudite kvalitetan
produkt
.

Pišite nam